Accountancy

Accountancy bestaat uit het verzamelen en controleren van financiële bedrijfsinformatie, met als doel een juist en volledig beeld van de financiële stand van zaken te geven. De jaarrekening geeft inzicht in de bezittingen en schulden, de ontwikkeling van het resultaat en de vermogensstructuur van uw bedrijf.

Accountancy

TaxPC heeft reeds vele jaren ervaring in de accountancy. Of dat nou gaat over het opstellen van jaarstukken en begrotingen, tot liquiditeitsplanning en het in kaart brengen en verduidelijken van (financiële) managementinformatie.

TaxPC is een jong en dynamisch administratie-, belastingadvies- en vastgoedadvies-kantoor gesitueerd in het Zuid Limburgse Maastricht dat zich vooral richt op het groeiende midden- en kleinbedrijf.

Wilt u meer informatie over accountancy?
Zie ook:
Register Belastingadviseurs
Gemeente Maastricht
Open universiteit
Register Financial Controllers Open Universiteit