Administratieve organisatie

De administratieve organisatie is een wezenlijk onderdeel binnen iedere organisatie. Kort samengevat bestaat een goede administratieve organisatie uit:

  • Beschrijving van de processen;
  • Vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op functie- en afdelingsniveau;
  • Vastlegging risico’s en maatregelen van interne controle;
  • Kwaliteitstoetsing, kwaliteitsverbetering en voortgangsbewaking;
  • Managementrapportages rondom processen, risico’s en interne controle;

Een betrouwbare administratieve organisatie is belangrijk om op de juiste wijze financiële verantwoording te kunnen afleggen en daardoor een goedkeurende accountantsverklaring te verkrijgen.

TaxPC is een jong en dynamisch administratie-, belastingadvies- en vastgoedadvies-kantoor gesitueerd in het Zuid Limburgse Maastricht dat zich vooral richt op het groeiende midden- en kleinbedrijf.

Wilt u meer informatie over administratieve organisatie?
Zie ook:
Register Belastingadviseurs
Gemeente Maastricht
Open universiteit
Register Financial Controllers Open Universiteit