Begroting

Een goed onderbouwde financiële begroting is niet alleen voor uzelf als ondernemer belangrijk, maar is ook van belang bij een eventuele financieringsaanvraag bij de bank.

Een begroting is een raming van de inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode of specifiek voor een bepaalde activiteit. Periodiek worden de resultaten van uw onderneming vergeleken met de begroting. Wanneer de begroting niet gehaald dreigt te worden, moet tijdig worden ingegrepen.

TaxPC adviseert en ondersteunt u bij het opstellen van een duidelijke begroting.

TaxPC is een jong en dynamisch administratie-, belastingadvies- en vastgoedadvies-kantoor gesitueerd in het Zuid Limburgse Maastricht dat zich vooral richt op het groeiende midden- en kleinbedrijf.

Wilt u meer informatie over begroting?
Zie ook:
Register Belastingadviseurs
Gemeente Maastricht
Open universiteit
Register Financial Controllers Open Universiteit