Administratie

Waarom voer je een administratie? In de eerste plaats voor jezelf zodat je te allen tijde weet hoe je bedrijf er financieel en fiscaal voor staat. In de tweede plaats omdat de belastingdienst bepaalde gegevens van je vraagt. Je wil als bedrijf immers weten welke klanten nog niet betaald hebben en hoe de ouderdomsopbouw van je debiteurenpositie is.

Heb je in je voorraad wellicht winkeldochters, artikelen die uit de mode zijn en niets meer waard zijn, zitten? Je wil toch een fatsoenlijke onderbouwing van je declaratie kunnen geven van je gewerkte uren. Welke crediteuren moet je nog betalen en wanneer zijn de posten vervallen? Hoeveel bedraagt de stand van bank en kas?

Allemaal vragen die uit een juist en tijdig gevoerde administratie zo af te lezen zijn. Indien administratie tijdig is bijgewerkt kunt u er bijvoorbeeld ervoor kiezen om investeringen (en investeringsaftrek) nog dit jaar te doen of juist door te schuiven naar volgend jaar, afhankelijk van het resultaat tot nu toe. TaxPC kan u behulpzaam zijn bij het voeren van uw administratie.

 

TaxPC is een jong en dynamisch administratie-, belastingadvies- en vastgoedadvies-kantoor gesitueerd in het Zuid Limburgse Maastricht dat zich vooral richt op het groeiende midden- en kleinbedrijf.

Wilt u meer informatie over administratie?
Zie ook:
Register Belastingadviseurs
Gemeente Maastricht
Open universiteit
Register Financial Controllers Open Universiteit