Grootboek

Een grootboek wordt ingedeeld in balansrekeningen en resultatenrekeningen. De balansrekeningen geven op moment x de stand aan van je bezittingen, zoals vaste activa, voorraden, vorderingen, liquide middelen en hoe die gefinancierd zijn, met eigen vermogen of met vreemd vermogen.

Resultatenrekeningen laten opbrengsten en kosten zien, resulterend in een winst of verlies over een bepaalde periode. In het grootboek valt terug te lezen hoe die stand op een bepaald moment opgebouwd is.

TaxPC is een jong en dynamisch administratie-, belastingadvies- en vastgoedadvies-kantoor gesitueerd in het Zuid Limburgse Maastricht dat zich vooral richt op het groeiende midden- en kleinbedrijf.

Wilt u meer informatie over het grootboek?
Zie ook:
Register Belastingadviseurs
Gemeente Maastricht
Open universiteit
Register Financial Controllers Open Universiteit