Belasting

De belastingen in Nederland dienen om allerlei voorzieningen, zoals onder andere de zorg, sociale zekerheid, onderwijs cultuur en wetenschap mee te financieren.

De belangrijkste soorten belastingen en bronnen van inkomsten van de overheid zijn onder andere loon- en inkomstenbelasting, omzetbelasting, premie volksverzekering, premie werknemersverzekering en vennootschapsbelasting.

Voor uitgebreidere toelichting op deze soorten verwijzen wij u naar andere delen van deze website:

TaxPC is een jong en dynamisch administratie-, belastingadvies- en vastgoedadvies-kantoor gesitueerd in het Zuid Limburgse Maastricht dat zich vooral richt op het groeiende midden- en kleinbedrijf.

Register Belastingadviseurs
Gemeente Maastricht
Open universiteit
Register Financial Controllers Open Universiteit