Box I, II en III inkomen

Het boxenstelsel hebben we te danken aan Willem Vermeend, die dit systeem in 2001 invoerde. Grof gezegd komt het er op neer dat in BOX I inkomen uit arbeid en eigen woning wordt aangegeven.  In BOX II wordt inkomen aangegeven als u aanmerkelijk belang aandelen in een vennootschap heeft. In BOX III worden inkomsten uit sparen en beleggen (inkomsten uit overige vermogensbestanddelen) aangegeven.

De wetgever gaat er van uit dat u op deze vermogensbestanddelen een rendement haalt van 4%. Per box geldt een ander belastingtarief.

Winst uit onderneming valt in BOX I en is progressief belast. Indien u kwalificeert als ondernemer, d.w.z. voldoet aan het urencriterium (1225 uur), winst beoogt, winst redelijkerwijs te verwachten is, risico loopt, aansprakelijk bent voor schulden van het bedrijf etc. dan komt u in aanmerking voor zelfstandigenaftrek / startersaftrek, Fiscale Oudedags Reserve (FOR), en MKB winstvrijstelling. Hierdoor daalt de grondslag waarover de inkomstenbelasting berekend wordt aanzienlijk.

TaxPC is een jong en dynamisch administratie-, belastingadvies- en vastgoedadvies-kantoor gesitueerd in het Zuid Limburgse Maastricht dat zich vooral richt op het groeiende midden- en kleinbedrijf.

Wilt u meer informatie over box I, II en III inkomen?
Zie ook:
Register Belastingadviseurs
Gemeente Maastricht
Open universiteit
Register Financial Controllers Open Universiteit