Loonbelasting

Iedereen die in Nederland inkomen heeft uit een echte dienstbetrekking (werknemers) of een fictieve dienstbetrekking (zoals uitzendkrachten, stagiairs en topsporters met een door NOC*NSF verleende A-status), betaalt loonbelasting. Dit geldt ook voor mensen met een inkomen uit:

  • een volks- of werknemersverzekering, zoals een AOW-, WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  • voorzieningen als de bijstand, IOAW, IOAZ;
  • aanspraken die de werkgever heeft verleend, zoals een pensioen.

De Belastingdienst heeft een aparte regeling voor artiesten en beroepssporters die geen zelfstandig ondernemer zijn en waarvoor dus ook loonheffing moet worden ingehouden.

TaxPC is een jong en dynamisch administratie-, belastingadvies- en vastgoedadvies-kantoor gesitueerd in het Zuid Limburgse Maastricht dat zich vooral richt op het groeiende midden- en kleinbedrijf.

Register Belastingadviseurs
Gemeente Maastricht
Open universiteit
Register Financial Controllers Open Universiteit