Overdrachtsbelasting

U moet overdrachtsbelasting betalen als u juridisch of economisch eigenaar wordt van onroerende zaken, rechten op onroerende zaken of aandelen in onroerende zaaklichamen. Bijvoorbeeld een woning of een bedrijfspand. Het gaat hierbij steeds om onroerende zaken in Nederland.

Wordt u eigenaar van aandelen in een naamloze vennootschap (NV), besloten vennootschap (BV) of maatschap? En bestaan de bezittingen van de NV, BV of maatschap vooral uit onroerende zaken? Dan betaalt u ook overdrachtsbelasting.

TaxPC is een jong en dynamisch administratie-, belastingadvies- en vastgoedadvies-kantoor gesitueerd in het Zuid Limburgse Maastricht dat zich vooral richt op het groeiende midden- en kleinbedrijf.

Wilt u meer informatie over overdrachtsbelasting?
Zie ook:
Register Belastingadviseurs
Gemeente Maastricht
Open universiteit
Register Financial Controllers Open Universiteit