Successie- en erfbelasting

Successierecht(en) of erfenisrecht(en) (vooral in België), ook wel erftaks genoemd, en in Nederland sinds 2010 erfbelasting, is een directe belasting die wordt geheven in geval van erfenissen. Het is verwant aan schenkbelasting of de schenkingrechten in België.

Het tarief van deze belasting, die gerelateerd is aan het erfrecht, is sterk progressief en afhankelijk van twee factoren:

  • volgens een tarief dat opklimt per schijf van verkrijging,
  • volgens een tarief dat verschilt naargelang de graad van verwantschap tussen de erfgenaam en de overledene.

Zo betaalt een zoon die erft van zijn vader minder belasting dan een neef die van zijn oom hetzelfde bedrag erft. Het hoogste tarief geldt voor een erfenis of schenking van een niet bloedverwant of echtgeno(o)t(e).

TaxPC is een jong en dynamisch administratie-, belastingadvies- en vastgoedadvies-kantoor gesitueerd in het Zuid Limburgse Maastricht dat zich vooral richt op het groeiende midden- en kleinbedrijf.

Wilt u meer informatie over successie- en erfbelasting?
Zie ook:
Register Belastingadviseurs
Gemeente Maastricht
Open universiteit
Register Financial Controllers Open Universiteit