Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is een internationaal veel voorkomende directe belasting op 'inkomen' dat door een staat (of een lager overheidsorgaan) wordt geheven van rechtspersonen en bepaalde niet rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden.

Voor de bepaling van het inkomen dat aan belasting is onderworpen, wordt veelal onderscheid gemaakt tussen rechtspersonen die in die staat gevestigd zijn (inwoners van de staat) en rechtspersonen die niet in die staat gevestigd zijn, maar die daarentegen wel inkomen genieten dat in die staat zijn oorsprong vindt (niet-inwoners van de staat).

TaxPC is een jong en dynamisch administratie-, belastingadvies- en vastgoedadvies-kantoor gesitueerd in het Zuid Limburgse Maastricht dat zich vooral richt op het groeiende midden- en kleinbedrijf.

Wilt u meer informatie over vennootschapsbelasting?
Zie ook:
Register Belastingadviseurs
Gemeente Maastricht
Open universiteit
Register Financial Controllers Open Universiteit