Besloten vennootschap

Een Besloten Vennootschap (BV) kunt u alleen of samen met anderen oprichten. Voor de oprichting schakelt u een notaris in. In de notariële akte wordt onder meer vastgelegd hoeveel aandelen elk van de oprichters in de bv krijgt.

De besloten vennootschap wordt beschouwd als de ondernemer. De besloten vennootschap betaalt over de winst vennootschapsbelasting. Voor de Belastingdienst is de besloten vennootschap ondernemer, de BTW-regels zijn derhalve van toepassing op de besloten vennootschap. Als de besloten vennootschap personeel in dienst neemt, krijgt de besloten vennootschap te maken met loonheffingen. Sinds 1 oktober 2012 is de zogenaamde FLEX BV in het leven geroepen waardoor het niet meer nodig is om met € 18.000 aandelenkapitaal te beginnen.

TaxPC is een jong en dynamisch administratie-, belastingadvies- en vastgoedadvies-kantoor gesitueerd in het Zuid Limburgse Maastricht dat zich vooral richt op het groeiende midden- en kleinbedrijf.

Wilt u meer informatie over een besloten vennootschap?
Zie ook:
Register Belastingadviseurs
Gemeente Maastricht
Open universiteit
Register Financial Controllers Open Universiteit