Commanditaire vennootschap

Een commanditaire vennootschap (CV) is een speciaal soort vennootschap onder firma. Deze rechtsvorm bestaat zowel in België als in Nederland.

In deze vennootschapsvorm zijn er één of meer beherende vennoten en één of meer stille vennoten. Deze laatste hebben slechts een financiële inbreng en worden ook wel commanditaire vennoten genoemd. De beherende vennoot is dan de gecommanditeerde vennoot, hij die bevoegd is om te handelen namens de vennootschap.

Stille vennoten zijn, net als aandeelhouders van een besloten vennootschap slechts aansprakelijk voor het bedrag dat zij investeren. Zij mogen niet namens de vennootschap optreden. Doen zij dit toch, dan worden ze net als de beherende vennoten aansprakelijk voor alle schulden.

TaxPC is een jong en dynamisch administratie-, belastingadvies- en vastgoedadvies-kantoor gesitueerd in het Zuid Limburgse Maastricht dat zich vooral richt op het groeiende midden- en kleinbedrijf.

Wilt u meer informatie over een commanditaire vennootschap?
Zie ook:
Register Belastingadviseurs
Gemeente Maastricht
Open universiteit
Register Financial Controllers Open Universiteit