Maatschap

Als twee of meerdere personen (de maten) een bepaalde samenwerking aangaan, is er sprake van een maatschap (afgekort Mts). De maten brengen iets in, met het doel het voordeel dat daaruit voortvloeit gezamenlijk te delen. Ze kunnen arbeid, geld, goederen of goodwill inbrengen. Het is een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid. Veel maatschappen worden opgericht door mensen met een vrij beroep, zoals artsen, tandartsen, accountants en fysiotherapeuten.

Ook boerenbedrijven worden nog wel eens als maatschap uitgeoefend, bijvoorbeeld van een vader en zoon, broers of een echtpaar.

De onderlinge afspraken worden vastgelegd in een maatschapscontract. In dit contract worden afspraken gemaakt over de inbreng van de maten, de winstverdeling en de verdeling van de bevoegdheden. Maar aan dit contract zitten wel beperkingen: zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om één van de maten uit te sluiten in de winstverdeling, dit is wel mogelijk bij de verliesverdeling. Wanneer de maten geen afspraken hebben gemaakt over de winst- en verliesverdeling, wordt er verdeeld naar verhouding van de waarde van inbreng.

TaxPC is een jong en dynamisch administratie-, belastingadvies- en vastgoedadvies-kantoor gesitueerd in het Zuid Limburgse Maastricht dat zich vooral richt op het groeiende midden- en kleinbedrijf.

Wilt u meer informatie over een maatschap?
Zie ook:
Register Belastingadviseurs
Gemeente Maastricht
Open universiteit
Register Financial Controllers Open Universiteit