Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) bij Vastgoedconcerns

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de successiewet wellicht toch van toepassing bij verkrijging aandelen vastgoedconcern.

BOF in Successiewet bij verkrijging aandelen in een Vastgoed-bv

Wat is hier vaker het probleem,  een vastgoedconcern heeft veel onroerend goed in bezit.  Indien de aandelen vererven zou over de waarde van deze aandelen successierechten betaald moeten worden.  De vraag die rijst is of het onroerend goed in de betreffende vennootschap als beleggingsvermogen of als ondernemingsvermogen moet worden beschouwd.  Of anders geformuleerd,  drijft het concern een materiele (lees: echte) onderneming of houdt het concern het onroerend goed als een pure belegging.   Indien het onroerend goed als beleggingsvermogen wordt beschouwd is de BOF niet van toepassing,  hetgeen een flinke slok op een borrel scheelt in de successierechten.

Dit hangt weer af van het feit of de exploitatie van het onroerend goed  een rendement oplevert dat wel of niet hoger is,  dan het vermogen zou opleveren bij normaal vermogensbeheer.  Hierbij gaat het om het directe rendement (huuropbrengsten van het onroerend goed) en het indirecte rendement (de waardestijgingen).  Is de verrichte arbeid qua aard en omvang meer dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is, dan kan dit betekenen dat het onroerend goed als ondernemingsvermogen wordt beschouwd en is de BOF wel van toepassing.   Zoals zo vaak geld ook hier,  dat de feiten en omstandigheden van de betreffende specifieke casus van doorslaggevend kunnen zijn.  Laat u goed adviseren.  

Terug
Register Belastingadviseurs
Gemeente Maastricht
Open universiteit
Register Financial Controllers Open Universiteit